info@evertejas.lt
+370 687 97736

Viešajam sektoriui

Nuo įmonės įsteigimo 2003 m. dirbame su valstybinio sektoriaus įstaigomis. Esame registruota tiekėjo įmonė iš kurios galima pirkti vertimo raštu ir žodžiu (nuosekliojo ir sinchroninio) paslaugas per centrinę perkančiąją organizaciją (CPO.LT).

Esame sėkmingai įvykdę tiek ir vienkartines sutartis tiek ir stambius valstybinius užsakymus.

Įvykdytų vertimo raštu ir žodžiu sutarčių vertės viršija 100 000 eurų.

2013 metais laimėjome VRM CPO vertimo paslaugų pirkimą, kurio vertė virš 1 mln. eurų.

Žr. Kaip pasirinkti vertimo įmonę.